Stadsvandring

KVINNORNAS KARLSKRONA

Rösträttskämpar, företagsledare och pedagogiska pionjärer. Möt Karlskronas historiska kvinnor – här sedan 1680. 

På vandringen över Trossö och genom århundraden återupptäcker vi kvinnor som skapade det Karlskrona (och Sverige) vi lever i idag. Medan vissa var världskända arbetade andra i tystnad. Lär dig också mer om deras samtid: varför valde så många kvinnor att bli fotografer runt förra sekelskiftet, hur var det egentligen att jobba som stadspiga och vad var bakgrunden till att flickor till slut fick rätt till grundläggande skolgång?

X