Stadsvandring

SKRYTBYGGENAS KARLSKRONA

Från Domus och varmbadhus till saluhall och fängelset Vita Briggen.
Följ med på en vandring bland Karlskronas mest spektakulära och debatterade byggen. 
 

Sedan Karlskrona grundades har staden varit plats för storskaliga projekt. Religion, handel, kriser och brottslighet har satt byggplaner i rörelse. Medan många av Karlskronas historiska skrytbyggen står kvar blev andra offer för rivningsvågens grävskopor. Vad var bakgrunden till att dessa byggnader uppfördes? Hur togs de emot av samtiden (och eftervärlden) och vad används de till idag? 

X