Om

STADSVANDRINGAR KARLSKRONA

VAD?

Stadsvandringar Karlskrona arrangerar såväl stadsvandringar som föredrag och andra lokalhistoriska event i och runt Karlskrona.

VEM?

Stadsvandringar Karlskrona grundades 2017 av Matilda Skoglöw – statsvetare, journalist och lokalhistorisk berättare utbildad vid Uppsala universitet. Matilda kommer själv från Karlskrona och är uppvuxen på Annebo. Deltar du i en stadsvandring är Matilda alltid din guide. 

VARFÖR?

Världsarvsstaden Karlskrona och dess omgivningar har en fascinerande historia. Men existerande lokalhistorisk litteratur berättar ofta en ensidig version av den, med fokus på krig, militär verksamhet och framstående män. Det finns så mycket mer att upptäcka! 

Stadsvandringar Karlskrona arbetar för att bredda historieskrivningen om Karlskrona och arrangerar guidade turer på teman som hamnat i skymundan. De handlar exempelvis om Karlskronas historiska kvinnor, arbetarklassens fabriker och dödliga farsoter. 

För Stadsvandring Karlskrona är det viktigt att knyta an Karlskronas lokalhistoria till samtida händelser i Sverige och världen runtomkring. På så sätt blir det lättare att förstå varför förändringar skett och på vilket sätt staden utvecklats.  Därför är vår slogan “Lokalhistoria möter omvärlden”.

X