Om

STADSVANDRINGAR KARLSKRONA

Stadsvandringar Karlskrona arrangerar såväl stadsvandringar som föredrag och andra lokalhistoriska event i och runt Karlskrona.

Stadsvandringar Karlskrona grundades 2017 av Matilda Skoglöw – statsvetare, journalist och lokalhistorisk berättare utbildad vid Uppsala universitet. Matilda kommer själv från Karlskrona och är uppvuxen på Annebo. Deltar du i en stadsvandring är Matilda alltid din guide.  

Stadsvandringar Karlskrona arbetar för att bredda historieskrivningen om Karlskrona och arrangerar guidade turer på teman som ofta hamnat i skymundan. De handlar exempelvis om Karlskronas historiska kvinnor, arbetarklassens fabriker och dödliga farsoter. 

X